Меню

 

 

.

Кадаме Кехат

каталог организаций - каталог организаций

Бисмиллах1иррохьманиррохьим!

Кадам бар:

Нохчийчохь Хасимиков Сулбан кхелхина аьлла — хаам кхаьчна тхоьга. Сулбан: нохчийн къоманна оьшуш а, г1иллакх — оьздангалла шеца йолуш а, хаза, оьзда бийца мотт болуш а — Аллах1ан лай вара. Везачу Аллах1а гечдойла Сулбанна, Ялсаманехь х1усам хуьлда цуьнан. Сулбанан гергарчарна а, цуьнан балаболчарна а — иман долуш собар лолда.

Кадам бинарш бу Европехь 1ардолу Нохчийн Ассамблеи Къанойн Кхеташонан

ДЕКЪАХОЙ:

1. Асхабов Данильбек
2. Докудаев Ахьмад
3. Абдурзаков Руслан
4. Тарамов Майрбек
5. Тураев Мохьмад
6. Хачукаев Сайд - Мохьмад
7. Арсамиков Хьамзат
8. Ибрагимов Висита
9. Гулаев Заурбек
10. Тахаев Мохьмад
11. Гесаев Ахьмад
12. Решетханов Исма1ил
13. Тайсумов Амин
14. Ибрагимов Ибрах1им
15. Идиев Замбулат
Францехь 1ардолу — Iабдуллах1ан Iабдурахьман а.

Нохчийн Ассамблеи Къанойн Кхеташо

Компании и фирмы Ярославля - http://www.rosorg-yaroslavl.ru