Меню

 

 

.

Сийлахьчу Мархийн беттца декъал деш!

каталог организаций - каталог организаций


Бисмиллах1иррохьманиррохьим!

Ассаламу 1алайкум бусалба, вежарий, йижарий!

Т1екхечи мархийн бутт. Цуьнан сийлалла а, дозалла а вай дийца ца оьшу... Сийлахьчу Аллах1а мархийн бутт кхаба а, цуьнан сий дан а - могшалла, доьналла, собар лолда вайна. Аллах1 цхьаъвиначех а, Мухьаммад пайхамар (Делера салам - маршалла хуьлда цунна!) бакъвиначех а, Эвлаяаш, Устазаш къобалбиначех а - бусалбанаш хуьлда вайх!

Къанойн Кхеташонан тхьамда - Хучин Ахьмад.

Компании и фирмы Ярославля - http://www.rosorg-yaroslavl.ru