Меню

 

 

.

Европехь а, кхечанхьа а 1ар-дахар долу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Къанойн Кхеташонан Декъахошкара — КАДАМ.

каталог организаций - каталог организаций

                     

   Бисмиллах1иррохьманиррохьим!

Гелдганхойн Юсуп - Хьаьжа кхелхина аьлла шийла хаам кхаьчна тхоьга. Юсуп - Хьаьжас шегара гайтанчу доьналло вайна бакъо ло - иза Даймехкан ц1е йолчу къонахойн мог1арехь д1анисван. Юсуп - Хьаьжа: волчарна а, юьртана а, Даймахкана а - юьхьк1ам бу! Дерриг нохчийн къоманна т1ехь болу эхьан т1еда д1абоккхуш, цо яьккхинчу доьналлийн г1улчо гойту - Яхь а, Доьналла а, Нохчалла а Юсуп - Хьаьжин кийрахь хилла хилар.

Аллах1а г1азотехь дойла Юсуп - Хьаьжин кхалхар! Ялсаманан баьччехь йойла Аллах1а цуьнан меттиг! Юсуп Хьаьжин гергарчарна, иман а долуш - собар лолда!

Къанойн Кхеташонан тхьамда - Хучин Ахьмад.
03. 08. 2018 ш.

Компании и фирмы Ярославля - http://www.rosorg-yaroslavl.ru