Меню

 

 

.

Обращение к чеченцам - на чеченском и русском языках: «Чеченский язык и сегодняшнее его незавидное положение».

каталог организаций - каталог организаций

Нохчашка кхайкхам.

Бисмиллах1иррохьманиррохьим!

  - Нохчийн мотт а, тахана цуьнгахь йолу г1ело а? - ц1е йолу хаттар дийцаре дира Европехь а, кхечанхьа а 1ардолчу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Къанойн Кхеташонан Декъахоша, 21. 07. 2018 шарахь компьютаран г1оьнца хиллачу шайн рог1ера Гуламехь. Кхеташонан Декъахоша рог1ехь дош а олуш, д1абаьхьира цу Гуламан болх.

 Шайгахь баккхийбер а хаалуш, Кхеташонан Декъахоша: нохчийн мотт ширачех хилар а, цуьнан лаккхара мах хадош, кхечу къаьмнийн бевзачу  векалша дитина аларш а - шайн бистхиларшкахь довзийтира. Кхузехь дало лаьа оьрсийн яздархочо Л. Н. Толстойс нохчийн маттах аьлла дешнаш.                                                                                            

  - Нохчийн мотт к1орге а, исбехьалла а йолуш бу, нагахь хьо иза коччуш хуушвелахь! (Чеченский язык один из багатейших языков, если ты им в совершенстве владееш!) - олуш, лаккхара мах хадийна цо нохчийн меттан.

             Дагехь лазам а хаалуш, Гуламан Декъахоша дош аларца билгалдаьккхира, мотт ц1ена буьйцу нохчий к1езиг хилар. Цу хьокъехь, дикка хьалха шерашкахь, иллиалархочо Шоипов Са1ида (Дала гечдойла цунна!) аьлла дешнаш довзийтар пайдехь хета.                                                                                        

 Дуккха а гулделлачу адамашна хьалха, ненах лаьцна илли элира Са1ида - пондаран аз хьалха а далош. Иза илли аьлла ваьлча, ладуг1уш 1ийначу адамийн б1аьргех хиш девлира. Дагах кхеташ дара цо нана хьахош  аьлла илли. Жимма хан

а ялийтина, нохчийн маттах дош а элира Са1ида.

   Цо - Цхьаьна дийнахь Соьлжа - Г1алахь трамвайна чохь сайн г1уллакхе воьдуш вара со. Дуккха а адамаш дара цу трамвайна чохь. Суна юххехь лаьттиш яра хаза, тайна нохчийн ши йо1. Цхьаьна техникумехь доьшуш хиллера и шиъ.                                                                                                                              

  Цхьамма вукхуьнга элира - Ляличка, ахь стипенди получит диний?                        

 - Ас иза получит ца дина. Вайша техникуме д1акхаьчча, получит дан хьожур ю со, Фатима — олуш, жоп делира вукхо.                                                                           

  Кхин а, цхьацца олуш, оьрсийн меттан дешнаш юкъа а далош, кегаре нохчийн мотт бийцира цу шимма. Цуьнах байна чам а болуш, воьдучу д1акхаьчча, со трамвайна т1ера воьссира.

  Даьхьна г1уллакх чекх а даьлла, сархьо, сайн х1усаме кхечира со. Дадезарш дина ваьлча, сада1а дагахь, дивана т1е охьа а хиъна, телевизор латийра ас. Цхьаьна юьртабахаман куьйгалхо вара вистхуьлуш. Со ладуг1уш а 1аш, цо нохчийн

мотт бийца болийра.                                                                                          

 - Тхан совхозан работникаша шен хенахь латта дика пахайт а дира, бороновайт а дира. Техналоги соблуьдат а еш, семена пшеници сеят дира. Урожай кхиъна яьлча, иза оха косит а йира, молот а йира. Доцца аьлча, потеряш а йоцуш, и урожай собрат йира тхан совхозан коллективо — олуш, дерзийра цо шен къамел.                                                                                          

  Г1алахь трамвайна чохь нохчийн шина йо1а бицинчу ненан маттах г1ан динера, цу юьртабахаман куьйгалхочо. Дакъаза ма довла, нохчий, сирла шовда санна, хаза, ц1ена болу вайн ненан мотт - лортехь бийца 1амо дезара вай — олуш, къамел дерзийра Са1ида, шегахь чам бар а хаалуш.                                          

  Са1ида цу хенахь дийцинчул а тиша хьал ду тахана нохчашкахь - нохчийн мотт бийцарехь а, хаарехь а.

  Кхузехь Шайхи Арсанукаевс (Дала гечдойла цунна!) ненан маттах аьлла дешнаш лахахь довзийтар - дог1уш хета.

                     -Доьзалехь бийцар а дастам а хеташ,

                      Хьуо винчу ненан мотт д1атесна ахь.

                    -Сов къен бу дешнашна, бац атта кхеташ!-

                     Бохуш, и сийсазбан ца хета эхь.

                               Ладог1а цкъа соьга, хьекъале корта,

                               Ладог1а, яккха д1а лергара потт:

                               Йистйоцу х1орд санна, бу хьуна шорта

                               Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт ... -            

  - Нохчийн маттехь г1ело хилар коьртачех бахьана ду, Россин империс кху т1аьхьарчу 3-4 б1ешарахь нохчийн къоманна къиза, ямарт т1е1ат1къам бар - вай аьлча, иза бакъдеш дало дукха тоьшаллаш хирдара. Мотт бовзарехь, иза бийцарехь хилла а ца 1аш, г1иллакх - оьздангалла лелорехь а, ларъярехь а бу нохчашна юккъехь эшам.

  Тахана нохчашлахь оьгу дастаме х1уманаш, хьалхо, хир ду аьлча - цхьа а тешар вацара.Уьш дагардан оьшу аьлла ца хета, дог лозушволчунна девзаш хиларна.                                                

 Нохчочунна хаадеза, къам маьрша ца хилча, кхачо йоллуш: динехь нисдалар а, мотт дебор а, дайн г1иллакх - оьздангалла

ларъяр а, Даймехкан дай хилар а - нохчийн къоман карахь хирдоцийла. Иза бакъхилар т1еч1аг1до - Оьрсийн мотт 1амор

декхар а лоруш, кхидолчу къаьмнийн меттанаш 1амор берийн а, дай-нанойн а лааме диллар - аьлла ц1е йолу низам Россин Дума кху муьрехь т1еэца ойла йолуш хиларо. И низам, оьрсийн мотт боцург, кхидолу меттанаш х1аллакбан кхуллуш хилар — шеконе дилла ца оьшу. Оцу масалло гойту, Россин 1едалан кхечу къаьмнашца боцу лерам.

  Шайна мел яккхий халонаш т1ех1иттарх, вайн къонахий хиллачу дайша, наноша - ларбира нохчийн мотт а, г1иллакх-оьздангалла а. Вайна а дагахь: мел ц1ена а, оьзда а, ладог1а тамехь а бийцара нохчийн мотт — вайн д1абаханчу дайша, наноша (Дала гечдойла царна).

  Даймахкал арахьа нохчий д1атарбеллачу цхьайолу меттигашкахь: нохчийн мотт 1амош а, г1иллакх - оьздангалла йовзуьйтуш а - нохчийн оьздангаллийн юкъараллаш ю къахьоьгуш. Кху деношкахь нохчийн мотт а, 1арбийн мотт а 1амо меттиг нисйина Берлин шахьарахь а. И меттиг д1айоьллуш, цига кхайкхинчех вара со. Дела реза хуьлда цу т1ехь къахьоьгучарна! Амма хиладезачуьнга хьаьжча, вуно к1езиг ду и саннарш.

 Нагахь нохчийн мотт бовза а, и ларба а, къаьсттина, Даймахкал арахьа 1ар-дахар долу нохчий къахьоьгуш ца хилахь, т1екхуьу т1аьхье кхечу къаьмнех д1ауьйр ю.

 Лакхахь йозанца билгалдинарш тидаме а эцна, Къанойн Кхеташонан Декъахой, къаьсттина, Даймахкал арахьа 1ардолчу нохчашка  КХОЙКХУ:

 

  1. Даймахкал арахьа нохчий д1атарбеллачу меттигашкахь: т1екхуьучу ч11урана бусалба дин довзийта а, нохчийн мотт хьеха а, г1иллакх - оьздангалла йовзийта а, бехказлонаш а ца лехьош - нохчийн оздангаллийн юкъараллаш кхолларе.

 

  1. Даймахкал арахьа 1ар - дахар долчу: нохчийн яздархошка а, кхиболчу 1илманан дайшка а, жигархошка а, нохчийн маттехь йолу г1ело нисло аг1о йовзуьйтуш — хаамийн г1ирсашкахула дош аларе.

          

  1. - Мотт белча, къам леш ду - олуш хезна вайна. Иза тидаме а эцна, вежаршка а, йижаршка а доьху: т1екхуьучу т1аьхьенна нохчийн мотт 1амош а, цуьнан исбаьхьалла йовзуьйтуш а - само яре а, къахьегаре а.

 Вежарий, йижарий: къоман диканиг дебон а, галдаьлларг нисдан а, цхьа а хир вац — нохчий шаьш боцурш.

Аллах1а: динехь нисдала а, ненан меттан сий дан а, нохчийн г1иллакх — оьздангалла ларъян а - доьналла а, хьекъал а, собар а лолда вайна!                                                                       

 Къанойн Кхеташонан тхьамда -  Хучин Ахьмад.      21. 07. 2018 ш.Обращение к чеченцам

Во имя Аллах1а Милостивого, Милующего!       

21 июля 2018 г. члены Совета Старейшин Национальной Ассамблеи Чеченцев (НАЧ), проживающих в Европе и в других государствах, провели скайп-конференцию на тему «Чеченский язык и сегодняшнее его незавидное положение». Соблюдая регламент, члены Совета Старейшин НАЧ сделали короткие выступления по теме Конференции. Участники Конференции с теплотой в сердце говорили о древности чеченского языка, приводили высказываний известных людей, которые давали высокую оценку чеченскому языку. Для примера считаю уместным привести слова, сказанные о чеченском языке Л. Н. Толстым. Познакомившись с бытом и языком чеченцев, Лев Толстой оставил для потомков такое высказывание: «Чеченский язык один из богатейших языков, если ты им в совершенстве владеешь».

С горечью в сердце члены Совета Старейшин НАЧ, в своих высказываниях подчеркивали, что сегодня мало чеченцев, которые чисто, без изъянов, говорят на чеченском языке.                                                                                                      

Тут уместно вспомнить давнее выступление певца Саида Шоипова, ныне покойного, (Пусть Всевышний простит ему грехи). Он перед зрителями спел песню про мать, аккомпанируя себе на гармошке, когда он закончил свое выступление, у многих зрителей были слезы на глазах. Саид так хорошо спел эту песню, что слова этой песни затронули сердца зрителей.

 После этого Саид затронул тему чеченского языка:                                                                                                                  

- В один из обычных дней, в Грозном, я ехал на трамвае. В трамвае было много пассажиров. Около меня стояли две красивые, стройные чеченские девушки, которые учились в одном техникуме.

  Одна другой говорит:                                                                                                              

- Лялечка, ахь стипенди получит дини? (Лялечка, ты получила стипендию?)

- Ас иза получит ца дина. Вайша техникуме д1акхаьчча, получит дан хьожур ю со, Фатима (Нет, я еще не получила стипендию. По прибытии я постараюсь ее получить) - ответила вторая.

Эти двое девушки продолжили верещать на чеченском языке, засоряя его иноязычными словами.

Огорченный услышанным, я сошел с трамвая, доехав до места назначения. Сделав свое дело, к концу дня, я приехал домой. Поужинав, решил посмотреть телевизор. Сел на диван и включил телевизор, по телевизору шла передача, под названием «Сельский час». Выступал руководитель одного из хозяйств, он на чеченском языке начал следующую речь: - Тхан совхозан работникаша шен хенахь латта дика пахат а дира, бороноват а дира. Технологи соблюдат а еш, семена пшеници сеят а дира. Урожай кхиъна яьлча, косит а йира, молот а йира. Доцца аьлча, потереш а йоцуш, и урожай собрат йира тхан совхозан коллективо. (Работники нашего совхоза своевременно и хорошо вспахали и бороновали пашню. Строго соблюдая технологию, засеяли семена пшеницы. Когда урожай созрел, его скосили и промолотили. Короче говоря, коллектив совхоза без потерь собрал урожай). Такими словами он закончил выступление.                              Речь руководителя хозяйства на чеченском языке, которую он произнес по телевизору, смешивая с русскими словами, превзошла смесь разговора тех двух чеченских девушек, которые повстречались мне в трамвае. Неужели у нас нет возможности знать по-настоящему чеченский язык, научиться правильно и красиво говорить на нем? Чеченцы, пусть Всевышний не сделает нас невеждами, потеряв наш материнский язык! - Сказав такие слова, Саид завершил свое выступление. Когда Саид уходил со сцены, зрители, аплодируя, кричали ему вослед: «Правду сказал, Саид!»

 Сегодняшнее положение в области знания чеченского языка и умения правильно говорить на нем, намного хуже, чем было во времена Саида Шоипова. Здесь уместно вспомнить слова ныне покойного Шайхи Арсанукаева, (пусть простит ему грехи Всевышний). Воспроизвожу по памяти:

                       - В семье говорить, считая недостойным,

                         Забросил ты материнский язык.

                       - Малый словарный запас, непонятный -

                         Говоря, опорочил ты его, не имея стыда.

                               Послушай меня, «умная головушка» -,

                              Послушай, убрав шум в ушах:

                              Как бескрайнее море, он изобилен

                              Для знающего наш чеченский язык!

 Сегодняшнее бедственное положение, в котором находится чеченский язык, является результатом многовекового бесчеловечного, коварного и жестокого отношения Российской империи к маленькому чеченскому народу. Россией нанесен и наносится ущерб не только языку, но планомерно разрушаются и предаются забвению многие обычаи и традиции чеченского народа.

 Негативные и мелочные поступки, которые сегодня имеют место в  чеченском обществе, были категорически недопустимы в прошлом. Перечислять их не стоит, потому что каждый настоящий чеченец, сердцем болеющий за свой народ, знает о них.

 Чеченец должен знать – если народ не будет свободным, он не сможет полноценно исповедовать свою религию, приумножать и обогащать свой язык, беречь и исполнять свои традиции, обычаи, быть хозяином Земли Отцов.

 Подтверждением сказанному о нанесенном ущербе чеченскому языку со стороны России служит следующий пример. В настоящее время Госдума России приняла Закон о языке. Этот закон обязывает граждан России изучать русский язык, а изучение других языков будет по желанию детей и их родителей. Можно с уверенностью сказать, что данный закон будет способствовать, медленному, но верному уничтожению языков малых народов России. Это также демонстрирует неуважительное отношение Российской власти к малым народам. 

 История чеченского народа полна примерами тяжелых испытаний, которые наваливались на его плечи. Но наши мужественные отцы и матери берегли язык, соблюдали религию, дорожили чеченскими обычаями и традициями. Мы, пожилые, помним, как чисто разговаривали наши деды, бабушки, отцы и матери на чеченском, используя богатый словарный запас языка. 

 В настоящее время в некоторых местах проживания чеченцев за пределами своей любимой Родины, созданы Культурные Центры, где обучают молодёжь чеченскому языку, прививают любовь к религии, знакомят с чеченскими обычаями и традициями. На днях в Берлине организовано место, где чеченских детей будут обучать чеченскому и арабскому языкам. На день открытия этого центра я был среди приглашенных. Подчеркивая важность этого мероприятия, я выражаю благодарность организаторам столь важной работы.

 Однако это является мизером по сравнению с нашими потребностями, и подчеркиваю – если чеченцы, проживающие за пределами своей Родины, не будут прилагать усилия для изучения родного языка, то нынешняя чеченская молодёжь растворится в массе европейских народов, потеряв свою идентичность.

  Беря во внимание вышеизложенное, Совет Старейшин НАЧ обращается к чеченцам, и особенно к тем из них, кто проживает за пределами своей любимой Родины, с нижеследующим призывом:

 

  1. В местах компактного проживания на чужбине сделать все

        возможное для изучения языка, привития любви к религии,

        ознакомления молодежи с чеченскими обычаями и традициями.

 

  1. Писателям, ученым языковедам сделать письменные и устные

        выступления через СМИ, затрагивающие проблемы чеченского

        языка и способы их решения.

 

  1. «Умрет язык, умрёт и нация!» — говорят в народе. Принимая во внимание это высказывание, призываем братьев и сестер сделать все возможное для вооружения нашей молодежи знаниями чеченского языка и раскрытия его красоты и богатства.     

 Нет другой силы, кроме самих чеченцев, чтобы сберечь праведное и устранить ущербное среди нашего народа!

Братья и сестры! Попросим Всевышнего – дать нам знания, мужество, ум, терпение и мудрости - для сохранения Нохчалла вовеки веков!   

Председатель Совета Старейшин НАЧ  Ахмед Докудаев      21.07.2018 г.

                                                                                                                                                                   

Компании и фирмы Ярославля - http://www.rosorg-yaroslavl.ru